Organizatorzy

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego

WNEiZ

Rada Programowa Młodych Pracowników Nauki

dr Katarzyna Kazojć – Przewodnicząca Rady Programowej Młodych Pracowników
dr Anna Wieczorek-Szymańska – Uniwersytet Szczeciński
dr Aleksandra Gąsior – Uniwersytet Szczeciński
dr inż. Konrad Kolegowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Grażyna Leśniewska –Uniwersytet Szczeciński
mgr Anna Mitek –
Uniwersytet Szczeciński
dr Sławomir Olko –
Politechnika Śląska
dr Paweł Stępień – Uniwersytet Szczeciński
dr Wojciech Szymla – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rada Studenckich Organizacji Naukowych
Karolina Krawczyk – Manager Konferencji
Sebastian Gidaszewski – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstw

logo knep

Koło Naukowe Biznes Innowacje Networking

Przechwytywanie

Koło Naukowe Ekonomia&Ekologia

logo e&e 1

Dodaj komentarz