Rada programowa

Rada Naukowa

dr hab. prof. US Krzysztof Janasz – Przewodniczący Rady Programowej
dr Barbara Czerniachowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej, Kierownik Konferencji
dr hab. prof. UE Piotr Bartkowiak –Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. US Tomasz Bernat – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Maria Białasiewicz – Uniwersytet Szczeciński
prof. Grazia Calabrò  – University of Messina (Włochy)
prof. Edoardo Della Torre – University of Bergamo (Włochy)
dr hab. prof. UEK Jarosław Kaczmarek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Lilla Knop – Politechnika Śląska
dr hab. prof. US Barbara Kryk – Uniwersytet Szczeciński
prof. Maurizio Lanfranchi – University of Messina (Włochy)
prof. Kari Liuhto – Turku School of Economics and Business Administration (Finlandia)
dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska – Uniwersytet Szczeciński
prof. Adele Marino – University of Messina (Włochy)
dr hab. Janusz Nesterak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Masimiliano Piras – University of Cagliari (Włochy)
dr hab. prof. UZ Arkadiusz Świadek – Uniwersytet Zielonogórski
prof. Jorge Vila Biglieri – University of Vigo (Hiszpania)
dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. UE Anetta Zielińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dodaj komentarz