Tematyka

Zarządzanie i innowacje – m.in. funkcje zarządzania, koncepcje zarządzania, zarządzanie wiedzą, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, nadzór korporacyjny, zarządzanie czasem, zarządzanie w NGO, zarządzanie w służbie zdrowia, innowacje w zarządzaniu, wykorzystanie Big Data w przedsiębiorstwie, praktyczne zastosowanie metod sztucznej inteligencji, zarządzanie systemami informatycznymi, badanie skuteczności działań w Internecie, innowacyjna analiza sieci społecznościowych.

Zrównoważony rozwój – m.in. alternatywne źródła energii, prawne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, CSR, innowacyjność w ochronie środowiska, monitoring i narzędzia badawcze stosowane w ochronie środowiska, gospodarowanie odpadami, efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych, zrównoważony trans-port.

Panel discussion „Enterprise” – theory and development’s conditions of enterprise – panel w języku angielskim ze wzgledu na obecność gości zagranicznych.

Finanse i rachunkowość – m.in. sprawozdawczość finansowa, kryzys finansowy, źródła finansowania przedsiębiorstw, system podatkowy, płynność finansowa w przedsiębiorstwach, rachunkowość zarządcza, metody racjonalizacji kosztów, controlling, parabanki, finanse osobiste.

Marketing – m.in. działania Public Relations, nowe trendy w marketingu, narzędzia komunikacji, marketing non-profit, zarządzanie marką, CRM, marketing w sporcie, komunikacja kryzysowa, kreowanie wizerunku, marketing polityczny, marketing usług medycznych.

Dodaj komentarz