Informacje organizacyjne

VII Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Gospodarka – Zarządzanie – Środowisko

17 – 18.05.2016

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego

Opłata konferencyjna:
Koszt udziału w Konferencji: 400zł.
Cena zawiera: publikację artykułu, udział w szkoleniach i imprezach towarzyszących oraz materiały konferencyjne.
Koszt udziału w Konferencji bez publikacji artykułu: 250 zł.
Koszt publikacji bez udziału w Konferencji: 250 zł.
W opłatę nie jest wliczony koszt noclegów i wyżywienia.

W przypadku współautorstwa – oboje Autorów dokonują takiej samej opłaty i otrzymują po egzemplarzu monografii.*
*w przypadku udziału w konferencji tylko jednego Autora – Autor obecny na konferencji wnosi opłatę za pełen udział, Autor nieobecny za publikację bez uczestnictwa

Dane do wpłat:
Uniwersytet Szczeciński
Al. Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
ING Bank Śląski
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
Subkonto: 0027
UWAGA: W tytule przelewu należy wpisać „Subkonto 0027; Imię i nazwisko”

Terminy
Do 30.04.2016 r.
Termin przedłużony do 10.05.2016 r.
• Zgłoszenie udziału w Konferencji z publikacją artykułu.
Do 09.05.2016 r.
Termin przedłużony do 10.05.2016 r.
• Zgłoszenie udziału w Konferencji bez publikacji artykułu.
• Wniesienie opłaty za udział w Konferencji.
• Ostateczny termin nadsyłania artykułów – termin przedłużony do 17.05.2016 r
Artykuły zostaną opublikowane w publikacji naukowej. O zakwalifikowaniu publikacji decyduje recenzja artykułu i Rada Naukowa.

ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

tel. 512 334 245
e-mail: konferencja.gzs@wneiz.pl

Dodaj komentarz